نام

باران تجارت کاوه

BARAN TEJARAT KAVE

مدیرعامل

برزین برزوئی

BARZIN BORZOOIE

رشته فعالیت


شماره تماس

02133912141

پست الکترونیک (ایمیل)

barzin.borzooie [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آذربایجان. ، کوچه شهید حسین فیاضی ، خیابان آذربایجان ، پلاک 390 ، طبقه همکف

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما