نام

زرین گل لیان

ZARIN GOL LIYAN

مدیرعامل

مجید مرادی قوژدی

MAJID MORADI QOZHDI

رشته فعالیت


شماره تماس

02144558866

پست الکترونیک (ایمیل)

ZARINGOLLIYAN [at] GMAIL.COM

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، دهستان، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، کوچه گل زنبق، کوچه پردیس، پلاک 1.0، طبقه اول، 2

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما