نام و نام خانوادگی

حامده مزیدی شرف آبادی

HAMEDEH MAZIDISHARAFABADI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

0353524431

پست الکترونیک (ایمیل)

info [at] yaho.cim

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما