نام و نام خانوادگی

محمدرضا رشیدی

MOHAMMADREZA RASHIDI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02166345815

پست الکترونیک (ایمیل)

mr.rashidi92 [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما