نام و نام خانوادگی

پرویز بابائی اوغول بیگ

PARVIZ BABAEI

رشته فعالیت


شماره تماس

02165763781

پست الکترونیک (ایمیل)

pbabaiy [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما