نام

بازرگانی کیان نگرش پدیدار

BAZARGANI KIAN NEGARESH PADIDAR

مدیرعامل

احمدرضا جلالی

AHMAD REZA JALALI

رشته فعالیت


شماره تماس

02188208711

پست الکترونیک (ایمیل)

Hoseinkordavani [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله گاندی ، خیابان شهید خالد اسلامبولی ، خیابان سی و نهم ، پلاک 22 ، طبقه سوم

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما