نام

پالایش نفت صدف بوشهر

SADAF BUSHEHR OIL REFINERY

مدیرعامل

سیدمحمدزهیر غرضی

SEYED MOHAMMAD ZOHEIR GHARAZI

رشته فعالیت


شماره تماس

02188651704

پست الکترونیک (ایمیل)

zoheirgharazi [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پلاک 74 ، طبقه چهارم

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما