نام

گران آرا اصفهان

GERAN ARA ISFAHAN

مدیرعامل

رسول جابری

RASOUL JABERI

رشته فعالیت


شماره تماس

03132303232

پست الکترونیک (ایمیل)

tabadolmodern [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله بازارآهن(امام خمینی) - خیابان دوم غربی - بلوار طاوس - پلاك 0 - طبقه دوم - 217

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما