نام

زر عطار نوین فارمد ایرانیان

ZAR ATTAR NOVIN PHARMAD IRANIAN

مدیرعامل

میلاد درجه

MILAD DARAJE

رشته فعالیت


شماره تماس

02166005088

پست الکترونیک (ایمیل)

Milad.darejeh [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله تیموری ، کوچه گلستان ، خیابان شهید احمد قاسمی ، پلاک 79 ، طبقه همکف ، واحد 31

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما