نام

سنگ آهن کویر

SANG AHAN KAVIR CO.

مدیرعامل

ناصر نورمندی پور

NASER NOORMANDI POUR

رشته فعالیت


شماره تماس

02188731047

پست الکترونیک (ایمیل)

Ke.ajico [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزی ، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه ، خیابان نی ریزی ، خیابان شهید دكتر بهشتی ، پلاك 290 ، طبقه سوم ، واحد شمالی

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما