نام

آیلار طب آذر

AYLAR TEB AZAR

مدیرعامل

عزیز فرخی

AZIZ FARROKHI

رشته فعالیت

طبقه بندی براساس سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع - کد ISIC:
ساير فعاليت‌هاي مربوط به سلامت انسان - کد : 8690

طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
ویتامینها - کد : 21940

شماره تماس

02166910908

پست الکترونیک (ایمیل)

a.farrokhi [at] aylartebazar.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه ارجمند پلاک13

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما