نام

کیا آوین رایکا

KIA AVIN RAYKA

مدیرعامل

ناصر همامی

naser HOMAMI

رشته فعالیت


شماره تماس

02128428159

پست الکترونیک (ایمیل)

na3homi [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

پونک بزرگراه ستاری خیابان شهید حسین جعفری پ 36 طبقه اول واحد شرقی

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما