نام و نام خانوادگی

آرزو بیات

AREZO BAYAT

رشته فعالیت
چوب و کاغذ و مصنوعات وابسته


شماره تماس

02166522904

پست الکترونیک (ایمیل)

taheri.m81 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما