نام و نام خانوادگی

جلال درویش

JALAL DARVISH

رشته فعالیت


شماره تماس

02166941908

پست الکترونیک (ایمیل)

info [at] paliz.ir

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما