نام و نام خانوادگی

مژده سلیمی گزاوند

MOZHDE SALIMI GAZAVAND

رشته فعالیت


شماره تماس

02126126439

پست الکترونیک (ایمیل)

t.ab1984 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما