نام و نام خانوادگی

رضا درفشی

REZA DERAFSHI

رشته فعالیت


شماره تماس

02155935373

پست الکترونیک (ایمیل)

rezaderafshi882 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما