نام و نام خانوادگی

حافظه شکرانی

HAFEZEH SHOKRANI

رشته فعالیت


طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
کاغذ و مقوا برای نوشت افزار - کد : 16200

شماره تماس

02188519570

پست الکترونیک (ایمیل)

hashokrani [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما