نام و نام خانوادگی

علیرضا خندابی

ALIREZA KHANDABI

رشته فعالیت


طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
ماشین آلات و تجهیزات نانوایی - کد : 49290
ماشین آلات و تجهیزات نانوایی - کد : 49290

شماره تماس

02146851058

پست الکترونیک (ایمیل)

info [at] khandabi.ir

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما