نام و نام خانوادگی

احمد پاشائی امیدوار

AHMAD PASHAEEOMIDVAR

رشته فعالیت


طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
خدمات نگهداری و تعمیر برای تجهیزات صنعتی - کد : 65980
خدمات نگهداری و تعمیر برای تجهیزات صنعتی - کد : 65980

شماره تماس

02166806551

پست الکترونیک (ایمیل)

ahmadpashaee [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما