نام

نیرو گستر نادین

NIROU GOSTAR NADIN

مدیرعامل

شاهین توسلی

SHAHIN TAVASOLI

رشته فعالیت


شماره تماس

02122888670

پست الکترونیک (ایمیل)

ngn_mirsaeedi [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله سیدخندان ، خیابان پنجم ، خیابان خواجه عبداله انصاری ، پلاک 85 ، ساختمان البرز ، طبقه چهارم

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما