نام

مهندسی تهران آزود

TEHRAN AZUD ENG

مدیرعامل

رضا چلانی ترکمانی

REZA CHALANI TORKAMANI

رشته فعالیت

طبقه بندی براساس سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع - کد ISIC:
توليدساير فراورده هاي لاستيکي - کد : 2219
توليد پلاستيك ولاستيک مصنوعي در شكل نخستين - کد : 2013
توليدساير فراورده هاي لاستيکي - کد : 2219
توليد پلاستيك ولاستيک مصنوعي در شكل نخستين - کد : 2013

طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
آب، تجهیزات تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی - کد : 72240
آب، تجهیزات تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی - کد : 72240

شماره تماس

021885542589

پست الکترونیک (ایمیل)

Reza.Chalani [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

خ ولیعصر برج سرو ساعی طبقه 17واحد 1706

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما