نام

پارسیا گاز آسیا فراز

PARSIAGAS ASIA FARAZ

مدیرعامل

سیدعباس فقهی

SEYED ABBAS FEGHHI

رشته فعالیت


طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
پیمانکاران رنگ و پوشش نما - کد : 71270
پیمانکاران رنگ و پوشش نما - کد : 71270

شماره تماس

02156236191

پست الکترونیک (ایمیل)

hfeghhi [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - شهرستان ری - بخش فشاپویه - دهستان حسن آباد - روستا شمس آباد-(شمس آباد فاز توسعه)-بلوار زکریای رازی-کوچه سنبل دوم-پلاک 0-قطعه طبقه همکف-

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما