نام

هورسان سامان پارس

HURSUN SAMAN PARS

مدیرعامل

مهدی خدابنده سامانی

MEHDI KHODABANDEH SAMANI

رشته فعالیت


شماره تماس

02188900815

پست الکترونیک (ایمیل)

khashayar [at] hursun.co

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، میدان ولی عصر ، خیابان شهید علی ولدی ، خیابان ولی عصر ، پلاک -1685 ، ساختمان 637 ، طبقه هشتم ، واحد 803

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما