نام و نام خانوادگی

بهمن صادقیان مریان

BAHMAN SADEGHIAN MARIAN

رشته فعالیت


طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
تجهیزات صدا - کد : 40900

شماره تماس

02177530192

پست الکترونیک (ایمیل)

bs.marian [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما