نام

بینا طب اپتیک

BINATEB OPTIC

مدیرعامل

محمدرضا یاری قلی

MOHAMMAD REZA YARIGHOLI

رشته فعالیت


شماره تماس

02166743523

پست الکترونیک (ایمیل)

mr.yargholi [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

قوام السلطنه کوچه شهیدامیرمحسن میرزامحمد خ سی تیر پلاک 33 ساختمان ایده طبقه چهارم واحد 4

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما