نام

نیلو فام چاپ

NILOO FAM CHAP

مدیرعامل

حبیب اله ربانی

habibalah RABANI

رشته فعالیت

طبقه بندی براساس سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع - کد ISIC:
توليد فراورده هاي پلاستيکي- به جزکفش - کد : 2220
توليد فراورده هاي پلاستيکي- به جزکفش - کد : 2220

شماره تماس

02144986840

پست الکترونیک (ایمیل)

habib09123465213 [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

تهران.شهرستان تهران. بخش مرکزی. شهرتهران.22بهمن.خیابان شهید احتشامی یگانه. پ13. ط همکف

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما