نام

راهکار نوین زیبال

RAHKAR NOVIN ZIBAL

مدیرعامل

محمدمهدی فاطمیان

MOHAMMAD MAHDI FATEMIAN

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02191007053

پست الکترونیک (ایمیل)

m.fatemian73 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مركزی ، شهر تهران، محله امیرآباد ، خیابان كارگر شمالی ، خیابان شهید محمد فرشی مقدم (16) ، پلاك 0 ، ساختمان مركز رشد پارك علم و فناوری ، ساختمان شماره 1 ، طبقه همكف ، واحد 113 شرقی

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما