نام

شبکه افزار

SHABAKEHAFZAR

مدیرعامل

پیمان زینعلی نیا

PEYMAN ZEINALINIA

رشته فعالیت

طبقه بندی براساس سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع - کد ISIC:
خرده‌فروشي رايانه،وسايل جانبي،نرم‌افزارو تجهيزات مخابراتي در فروشگاه‌هاي تخصصي - کد : 4741
ساير فعاليت‌هاي خدماتي فناوري اطلاعات و رايانه - کد : 6209
تعمير تجهيزات ارتباطي - کد : 9512
تعمير رايانه و وسايل جانبي - کد : 9511
خرده‌فروشي رايانه،وسايل جانبي،نرم‌افزارو تجهيزات مخابراتي در فروشگاه‌هاي تخصصي - کد : 4741
ساير فعاليت‌هاي خدماتي فناوري اطلاعات و رايانه - کد : 6209
تعمير تجهيزات ارتباطي - کد : 9512
تعمير رايانه و وسايل جانبي - کد : 9511

طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
تجهیزات شبکه کامپیوتر - کد : 57300
تجهیزات شبکه کامپیوتر - کد : 57300

شماره تماس

02166594979

پست الکترونیک (ایمیل)

info [at] shabakehafzar.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

تهران , شهرستان تهران , بخش مرکزی, دهستان , شهر تهران , جمالزاده , خیابان کارگر شمالی , کوچه فردوسی , پلاک 5.0 , طبقه همکف

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما