نام

پیشرو پرتو شمیسا

PISHRO PARTO SHAMISA

مدیرعامل

حمیدرضا مهدی پورتوانا

HAMID REZA MEHDIPOUR TAVANA

رشته فعالیت


شماره تماس

02188641689

پست الکترونیک (ایمیل)

tavana1354 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، کاووسیه ، خیابان نگار ، خیابان ولیعصر ، پلاک 2485 ، پاساژ نگار ، طبقه 13 ، واحد 3

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما