نام

عمران صنعت گل گهر

OMRAN SANAT GOLGOHAR

مدیرعامل

مهدخت هاشمی

MAHDOKHT HASHEMI

رشته فعالیت


شماره تماس

02177642766

پست الکترونیک (ایمیل)

os.golgohar [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله بهار - کوچه شهید مهدی یونسی زاده - بن بست مظفری - پلاك 17 - طبقه چهارم - 69

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما