نام

روژین بنیان گیتی

ROJIN BONYAN GITI

مدیرعامل

بهروز نعیمی

BEHROUZ NAEIMI

رشته فعالیت


شماره تماس

02166507870

پست الکترونیک (ایمیل)

behrouznaimi [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

سلسبیل شمالی کوچه تمدن خ آذربایجان پلاک 911 طبقه اول

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما