نام و نام خانوادگی

داود خدائی

DAVOOD KHODAEE

رشته فعالیت
مواد نسجی و مصنوعات وابسته، پوست، چرم، پر، مو و مصنوعات وابسته


طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
کفش، استفاده حرفه ای و ایمنی - کد : 13640

شماره تماس

02156391280

پست الکترونیک (ایمیل)

miladkh1987 [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما