نام

اهورا کالا جامی

AHORAKALAJAMI

مدیرعامل

حسین عابدی

HOSSEIN ABEDI

رشته فعالیت


شماره تماس

02144954719

پست الکترونیک (ایمیل)

abedihossein10 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر تهران، اباذر، خیابان گلستان یكم، خیابان بوستان یكم، پلاك 21، ساختمان بارمان، طبقه 2، واحد 7

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما