نام

مهندسی نوین تاب الکترونیک ایرانیان

NOVIN TAAB ELECTRONIC IRANIAN ENG

مدیرعامل

مسعود زادصالح

MASOUD ZADSALEH

رشته فعالیت

طبقه بندی براساس سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع - کد ISIC:
توليد تجهيزات روشنايي برقي - کد : 2740
توليد تجهيزات روشنايي برقي - کد : 2740

طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
مدار شکن - کد : 39370
مدار شکن - کد : 39370

شماره تماس

02144792744

پست الکترونیک (ایمیل)

novintaab [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

نهران جاده مخصوص کرج بعد از چهار راه ایران خودرو خیابان جهاد کوچه والفجر 2 شرقی پ25

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما