نام

تعادل نیروی سپهر

TAADOL NIROYE SEPEHR

مدیرعامل

سیدعلی کلانترزاده

SEYED ALI KALANTARZADEH

رشته فعالیت


شماره تماس

02165292199

پست الکترونیک (ایمیل)

taadol1740 [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

شهریار خ وحدت اسلامی ک فرجی پ 40

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما