نام

پترو هگزان تجارت بین الملل

PETHEX GLOBAL TRADE MANAGEMENT

مدیرعامل

سیده مهدیه جهاندیده

SEYEDE MAHDIYE JAHANDIDEH

رشته فعالیت


شماره تماس

02122376712

پست الکترونیک (ایمیل)

mahdie.jahandideh [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر تهران، آرارات، خیابان آفتاب، بن بست هشتم، پلاك 11، طبقه 2

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما