نام

تولیدی آرین ماهتاب گستر

ARIAN MAHTAAB GOSTAR

مدیرعامل

محمود مخدومی

Mahmood MAKHDOOMI

رشته فعالیت

طبقه بندی براساس سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع - کد ISIC:
توليد، انتقال و توزيع برق - کد : 3510
توليد، انتقال و توزيع برق - کد : 3510

شماره تماس

02128154000

پست الکترونیک (ایمیل)

m.makhdoomo [at] Mahtaab.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

تهران-دولت-خیابان جهرمی-خیابان بهار-پلاک -21-طبقه دوم

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما