نام

دنیای کارتهای رنگی

DONYA KARTA COLOR

مدیرعامل

کیوان بهرامی

KEYVAN BAHRAMI

رشته فعالیت


شماره تماس

02177147616

پست الکترونیک (ایمیل)

k1.bahrami.donya [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

خاک سفید خیابان شهید کاظم نشوه ( خیابان سازمان آب) بن بست 15 متری نیلوفر پلاک 8

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما