نام

آلیاژ گستر اهورا

ALIYAZHGOSTARAHOORA

مدیرعامل

مریم شاطرمسعودی

MARYAM SHATERMASOUDI

رشته فعالیت


شماره تماس

02122599940

پست الکترونیک (ایمیل)

naziborna [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

اختیاریه خ عطار کوچه کجوری پلاک 20.0 طبقه همکف

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما