نام

نانو پلیمر دوام شیمی

NANO POLYMER DAVAM CHIMI

مدیرعامل

احد احمدی

AHAD AHMADI

رشته فعالیت


شماره تماس

02188654599

پست الکترونیک (ایمیل)

ahmadi [at] davamshimi.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

تهران، کاووسیه،کوچه قبادیان شرقی، پلاک 17، طبقه 5، واحد 19

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما