نام

ویستا سلامت تتیس

VISTA SALAMAT TETHYS

مدیرعامل

مرتضی همت زاده

MORTEZA HEMATZADEH

رشته فعالیت

طبقه بندی براساس سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع - کد ISIC:
ساير فعاليت‌هاي مربوط به سلامت انسان - کد : 8690

شماره تماس

02166573944

پست الکترونیک (ایمیل)

mhematzadeh [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

شهیدقندی نیلوفر خ شهید محسن عربعلی خ دوم پلاک 18 طبقه چهارم

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما