حذف اطلاعات عضو از راهنمای تجاری اتاق تهران

    کاربر گرامی، در صورتیکه اطلاعات عضویت شما در اتاق بازرگانی تهران در راهنمای تجاری موجود بوده و تمایلی به نمایش این اطلاعات ندارید، فرم ذیل را تکمیل و ارسال نموده تا در صورت صحت این اطلاعت با داده های موجود، اطلاعات شما از راهنمای تجاری اتاق تهران حذف گردد.

    شماره کارت بازرگانی / عضویت:
    پست الکترونیک (ثبت شده در سامانه کارت هوشمند):

    «

© کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد.