اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
مهندسی و ساخت چمان
CHAMAAN ENGINEERING & FABRICATION CO
حسین عباسی
hab [at] chamaan.com
2
حقوقی
پارس تک ژن
PARS TECH GENE
محمدمسعود بیگدلی سلطانی
info [at] ptgene.com
3
حقیقی
عباس صفری
abbas2safari110 [at] yahoo.com
4
حقیقی
آرین منصوریان
arian.man1983 [at] gmail.com
5
حقیقی
یحیی امین نیری
yahya.amini [at] gmail.com
6
حقوقی
ققنوس تیسفون
GHOGHNOOS TISFOON
سلیم سبک پا
sabokp [at] gmail.com
7
حقوقی
صدر تجارت غرب
SADR TEJARAT GHARB
سپیده پورسعادت حسینی
poursaadat.sepide [at] gmail.com
8
حقیقی
آزاده یعقوب پور
azadeh123 [at] vatanmail.ir
9
حقیقی
میرجواد سیدغفاری
javad.ghaffari1 [at] gmail.com
10
حقیقی
احمد قربانی
iranpack [at] hotmail.com
11
حقیقی
الناز بینا
bina [at] gmail.com
12
حقیقی
نیلوفر حسنی
n.hasani.ud [at] gmail.com
13
حقوقی
پرتو پژوه آینده
PARTO PAJOOH AYANDEH
سیدمهدی علوی
smalavixx [at] yahoo.com
14
حقوقی
جاده پویان جهان
JADDEH POUYAN JAHAN
محمد احمدپور
jaddehpouyanjahan [at] gmail.com
15
حقیقی
جواد نوروزی
jvc_n [at] yahoo.com
16
حقیقی
شکیلا ابوالحسنی
shakilaabolhasanii [at] gmail.com
17
حقیقی
حورا فاخر
dsga [at] gmail.com
18
حقیقی
فرهاد حاجی جعفری
maybesaveu [at] gmail.com
19
حقیقی
حمیدرضا قاسمی
72.hamidrezaghasemi [at] gmail.com
20
حقیقی
مهسا اسماعیلی
ahmad.riz.704 [at] gmail.com

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.