اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
آتیه فرزندان وطن
ATIYE FARZANDAN VATAN
سیدعلیرضا رحیمی
m.babakhani [at] whalemarket.ir
2
حقوقی
الکا نیرو افزار
ELKANIROOAFZAR
سیدحسین قرشی
hosein.ghorashi [at] gmail.com
3
حقوقی
رایان تیوان همراه
RAYANTIVANHAMRAH
مهران شبانی
mehran [at] gmail.com
4
حقوقی
مهندسی لایبید سازه
MOHANDESI LAYBID SAZE
حسین مددی
laybidsaze [at] gmail.com
5
حقوقی
رویان اندیشان نوین فرداد
ROYAN ANDISHAN NOVIN FARDAD
حوریه تقی نیا
hurie.taghinia [at] yahoo.com
6
حقوقی
مهندسین مشاور غرب نیرو
GHARB NIROO
صادق خلیل نژادسابق
info [at] charbiroo.com
7
حقوقی
ایستا لنت آریا
ISTA LENT ARIA
پویا ایزانلو
istalentaria [at] gmail.com
8
حقوقی
گوهر صنعت نیک
GOHAR SANAT NIK
حسین میسمی زاده
alijf00 [at] yahoo.com
9
حقوقی
مهر پترو کیمیا
MEHR PETRO KIMIA
علی جوانمرد
a.javanmard [at] mepekco.com
10
حقیقی
فرهاد فیضی قرابائی
farhad41169 [at] gmail.com
11
حقوقی
رادین استیل آریا
RADIN ESTIL ARYA
محمد نجفی صومعه
mohamad87najafi [at] gmail.com
12
حقیقی
ایمان رزوان
iman.rezvan66 [at] mihanmail.ir
13
حقیقی
فرناز دانشوری جعفری
farnaz.daneshvari [at] gmail.com
14
حقوقی
فنی مهندسی کوشا بهین پژوه
FANNI MOHANDESI KOOSHA BEHIN PAZHOOH
فرزاد شهبازی
farzad.shahbazi [at] gmail.com
15
حقوقی
ایده پردازان ارجمندی
IDEH PARDAZAN ARJOMANDI
فرهاد ارجمندی
2742268080 [at] qq.com
16
حقوقی
کنزا صنعت الموت
KENZA SANAT ALAMOUT
حجت عسگری
hodjatasgari1357 [at] gmail.com
17
حقیقی
حسین داودی اوجاکی
mohsen.mousavi6422 [at] gmail.com
18
حقیقی
عباس رضوانی
rezvani.sima [at] yahoo.com
19
حقیقی
حسین غفوری فرد
h.r.farrokhi [at] gmail.com
20
حقیقی
مهرداد میرزائی قمی
mirzaee [at] aepcorp.co.uk

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.